Vad händer om jag inte betalar i tid?

  • Hyran betalas i förskott senast sista vardagen varje månad. Det innebär till exempel att mars månads hyra ska vara inbetald senast i slutet av februari.

    En hyra som inte betalas i tid överlämnas till vårat inkassobolag Intrum Justitia och där tillkommer inkassokostnad och ränta. Upprepade sena hyresinbetalningar är en grund för uppsägning av hyreskontraktet.

    Om du av någon anledning inte kan betala din hyra i tid är det viktigt du tar kontakt med oss för att förklara din situation. Kontakta oss på 031-746 50 00.

  • Fick du svar på din fråga?

      

    Vilken information saknar du?