Hur fungerar det med förturer?

  • På Förbo har vi inte förturer av något slag, varken av medicinsk eller social karaktär. Dessa ärenden handläggs inom respektive kommun och vi tillhandahåller bostäder direkt till kommunerna för att möta deras behov av bostäder.

  • Fick du svar på din fråga?