När kan jag ställa mig i kö?

  • Du kan registrera dig i vår kö från och med att du fyllt 16 år och skriva kontrakt för lägenhet när du är 18 år fyllda.

    Bor du hos oss tillsammans med förälder har du möjlighet att ansöka om att tillgodoräkna dig cirka hälften av dennes poäng. Läs mer om det här

  • Fick du svar på din fråga?