Kan jag byta med någon som inte bor hos Förbo?

  • Ja, det kan du. Detta kallas för ett externt direktbyte. Den sökande som inte bor hos Förbo måste bifoga en kopia på hyresavtalet tillsammans med ansökan.

    Här hittar du mer information och blanketter för lägenhetsbyten.

  • Fick du svar på din fråga?

      

    Vilken information saknar du?