Hur fungerar Bytestorget?

  • På vårt Bytestorg kan du som är hyresgäst hos Förbo söka lägenhet för att göra ett eventuellt direktbyte eller lägga ut en annons om din lägenhet.

    Här hittar du Bytestorget

  • Fick du svar på din fråga?

      

    Vilken information saknar du?