Kan jag överlåta eller slå ihop mina poäng med någon annan?

 • Poängen är personliga och du kan inte kan överlåta eller lägga ihop dom med någon annans poäng för att få ett större saldo.

  Det finns undantag och det är om du bor hos Förbo och står på kontraktet, då kan dina hemmavarande barn tillgodoräkna sig en del av de poäng som du har.

  Ditt barn behöver ha fyllt 16 år, bo hemma och varit skrivet på adressen där du har lägenheten hela tiden. Barnet kan alltså inte ha bott på en annan adress.

  Har ditt barn själv stått i kö så räknas dessa poäng bort från dina innan vi fördelar dina poäng.

  Poäng räknas från det datum när ditt nuvarande bostadsavtal började gälla och du blir inte av med dina poäng så länge du bor kvar i samma lägenhet.

  Här kan du läsa mer om vår uthyrningspolicy.

 • Fick du svar på din fråga?

    

  Vilken information saknar du?