Vad gör jag om jag har skadedjur eller ohyra hemma?

  • Om du störs av ohyra så som t.ex. myror, malar eller liknande i sin bostad ska du kontakt Anticimex som gör bedömning vad som behöver göras. 

    Telefon till Anticimex: 0752- 45 10 00
    (Boende i Hindås, Hällingsjö och Rävlanda ringer 033-22 25 80). 

  • Fick du svar på din fråga?