Vad innebär restvärde?

  • Alla tillval i lägenheten följer med när en ny hyresgäst flyttar in. Tidsbegränsade tillval, som tapeter, ligger till exempel kvar under sex år. Är det några år kvar när du flyttar in, betalas tillvalet fram till sista datum. Vill du beställa nya tapeter kan du lösa ut tidigare tillval och beställa nytt, mot betalning. Du betalar då av restvärdet.

    På hyresavin ser du hur länge du behöver betala tillvalet. Här ser du också hur mycket rabatt du får varje månad.

  • Fick du svar på din fråga?