Vad händer med mitt nuvarande tv-utbud som ingår i hyran efter fiberinstallationen?

  • Ditt analoga utbud av tv-kanaler som ingår i hyran påverkas inte av fiberinstallationen. Du behåller alltså de kanaler du har idag i det analoga utbudet.

  • Fick du svar på din fråga?

      

    Vilken information saknar du?